Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Meditace

O reinkarnaci zkrátka

Ve východních náboženstvích pozůstala přes tisíciletí a drží se do dnešní doby víra, že duše žije již před svým narozením a bude žít i po smrti. Narodí se znovu, v novém těle a začíná nový život do té doby, pokud nesplní úlohy jí určené a nedosáhne věčného klidu.

Duše je věčná, nezničitelná, vždy byla a vždy bude, z času na čas se nastěhuje do jednoho těla, které je jen jejím přechodným bydlištěm. Tělo je zranitelné, jeho existence je konečná, pomíjející. Opotřebuje se, zestárne a zemře, ale duše je věčná a vždy se znovu narodí do nového a nového těla.

Znovuzrození v praxi

V okamžiku smrti tělo přestane existovat. Zastaví se srdce, oběh krve, činnost mozku. Tělo se pomalu začne rozkládat. Duše se ale oddělí od fyzického těla a nějakou dobu ještě prodlévá a zpracovává vzpomínky, zkušenosti prožitého života. Poté nastává cyklus znovuzrození, ve kterém vznikne nové mentální a astrální tělo. Pomalu se rozvíjí životní úlohy určené karmou a nastíní se, s jakými vlastnostmi je zapotřebí tělo, nutné ke splnění úlohy karmy během nového života.

Cílem znovuzrození není tedy nic jiného, než průběžný vývoj a výchova lidské duše a ega, do té doby, pokud pomalu během nepočetných životů konečně dospěje k dokonalému stavu, ve kterém se může uklidnit.

Reinkarnace na východě a západě

Základním kamenem východních náboženství je znovuzrození duše, ale vypadá to tak, že úplně chybí z učení západního křesťanství. To se však zdá jen na první pohled. Pokud si důkladně prostudujeme Bibli, najdeme v ní narážky na to, že duše nezemře, ale opětně se narodí.

V Evropě po dobu středověku tento názor krutě pronásledovali, přestože i v Novém zákoně lze číst, že Jan Křtitel je považován za znovuzrozeného Eliáše, ale v bibli se jedná i o tom, že člověk narozený jako slepý netrpí za chyby svých rodičů, ale za hříchy, které vykonal dříve on sám. V raném křesťanství byla rienkarnace přirozenou a přijatou teorií, avšak později se pod nátlakem církevních vedoucích dostala do pozadí.

Skutečně existuje reinkarnace?

Dokazování existence reinkarnace je mimořádně problematické. Ikdyž se každému někdy přihodilo, že měl takový pocit, že zná určité místo, kde nikdy nebyl, pokládá za známého něk

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Jana Sofia
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Pepik
Linka: