Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Věštení

Andělé okolo nás

Před několika desetiletími jsme si sotva uměli představit, že náhodní besedníci, v kancelářích nebo jen tak v rodinném kruhu bavit o andělech. Oproti tomu se dnes téměř kdekoliv chtíc-nechtíc setkáváme s „andělskými” tématy. Ale kdo jsou tito andělé ve skutečnosti?

Andělé jsou zvláštní vyvolené Boží bytosti, které existují proto, aby pomáhali lidem. Mohli bychom říci i to, že osvobozují Boha v drobných, méně důležitých záležitostech. Zasahují do našeho života, je-li to bezpodmínečně nutné, ale i my je můžeme požádat o pomoc, stane-li se, že narazíme na překážku a neumíme si sami poradit, jak dál.

O andělech všeobecně

Andělé mají vlastní vůli, jejich laskavost je bezmezná, jejich ochota nikdy neochabuje. Nejsou obmezováni prostorem ani časem, forma jejich zjevení může být velmi různá. Někdy na sebe berou lidskou podobu (a to jak ženskou, tak mužskou), jindy mohou ztvárňovat jiné živočichy nebo jejich přítomnost prozrazuje pouze padající list, paprsek světla, tichá melodie, příjemná vůně. Všechno závisí na tom, jak se mohou nejlépe dostat do blízkosti toho člověka, který je právě potřebuje. K tomu, abychom jejich pomoc zaregistrovali, je nemusíme bezpodmínečně spatřit. Stává se, že pouze následně identifikujeme, že některá postava nebo příběh našeho života nemohli být jen tak „lidského” původu.

V základních případech andělé nezasahují do lidských záležitostí (a vyjímkou strážných andělů, jejichž úkolem je ochrana života lidí jim svěřených), proto je účelné o jejich pomoc požádat, přejeme-li si jí využít. Můžeme to učinit pomocí modlitby, ale i různé rituály mohou přispět k tomu, aby se andělé „rozhodli k akci”. K takovýmto rituálům patří například zapalování svíček různé – především bílé – barvy, bílá páska uvázaná na zápěstí nebo zavěšená na okně či dveřích.

Padlí andělé

Tak jako lidé, ani andělé nejsou stejní. I oni zastávají různé funkce a je nutné krátce vzpomenout i padlé anděle. I oni byli Bohem stvořeni tak dokonale jako dobří andělé a byly jim svěřeny podobné úkoly. Padlí andělé však porušili Boží příkazy, smilnili s pozemskými ženami a proto byly vyhnáni z Ráje. Mnozí o padlích andělech nehovoří jako o existujících bytoste

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka: