Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Other

Poltergeist, klepající duch

Jeho každodenní všední pojmenování je „klepající duch”, ale jev hovoří o něčem, co znamená mnohem více, než obyčejné klepání. Zatím se však dodnes nepodařilo dokázat, zda jde o psychokinézu nebo stojí-li v pozadí skutečně duchové.

Předtím, než začneme projednávat téma klepajících duchů, vyjasněme si, co je to psychokinéza. Význam slova lze vysvětlit tak, že je někdo schopen bez přímého fyzického kontaktu, pouze silou mentálního vlivu ovlivňovat fyzické změny. Například silou myšlenek pohybovat hmotnými předměty, způsobovat hluk, ovlivňovat činy jiných lidí nebo působit na události, které se okolo něj odehrávají.

Duch nebo živá osoba?

Od poloviny 20. století parapsychologové intenzivně studovali jev nazývaný poltergeist. Za cíl si stanovili, že dokáží: klepající duch není v žádném případě opuštěná, vzdalující se duše, ale ve skutečnosti jsou to fyzické projevy duševní činnosti živých osob. Kdo nebo co tedy ve skutečnosti jsou klepající, hřmotící duchové?

Poltergeist je německé slovo, které znamená „hřmotící” duch. Hovoří se o něm v případě takových nevysvětlitelných případů a událostí, kdy je slyšet zvláštní zvuky (klepání, šramot, šelest), předměty se samy od sebe posunují ze svých míst, elektrické spotřebiče se samy zapínají a vypínají (a je prokázáno, že v pozadí nestojí ani výpadek proudu ani žádné jiné poškození přístroje). Jevy lze – podle pozorování – obyčejně vázat k určité osobě, a ne k místu, působí dlouhodobě a někdy se i po celá léta opakují. Právě tato vazba k osobě inspirovala výzkumníky k hypotéze, že tu nejde o nějakého nadpřirozeného ducha, ale všechny zvláštní jevy jsou produktem vystupňované duševní činnosti určité osoby.

Dva registrované případy

Poltergeist je jedním z takových nadpřirozených jevů, které lze snadno napodobovat, falšovat, tak se i o téměř 90 procentech zkoumaných případů prokázalo, že to byly podvody. V 70. letech se však podařilo identifikovat dva velmi pozoruhodné případy, z nichž o jednom byl natočen i film.

V prvním (zfilmovaném) případě byly v jedné advokátní kanceláři pozorovány zvláštní změny. Ze začátku dostávali pracovníci kanceláře spoustu opakujících se telefonních hovorů, a

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Jana Sofia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Pepik
Linka: