Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Spiritualita

Duchové a posedlí duchy

Podle jasnovidců má duše po smrti 48 hodin na to, aby opustila tento svět. Má-li duše štěstí, podaří se jí to, častokrát se však stává, že cesta z tohoto světa je plná překážek.  

Dochází k tomu například v případech, kdy zesnulý cítí, že po něm na Zemi zůstaly nevyřízené věci a křečovitě se drží některého z jeho pozůstalých, ale může se to stát i v právě opačném případě.


Nebezpečí hlubokého smutku

Nejsou-li pozůstalí po zesnulém schopni se s ním rozloučit a pustit ho na další cestu, může to pro zesnulého znamenat velké překážky. Smutku je nutné vyhradit potřebný čas a prostor, ale příliš dlouho někoho oplakávat může být nebezpečné pro obě dvě strany. Nejlepší, co můžeme udělat je co nejrychleji vzít na vědomí, že nás náš blízký opustil, neboť pouze tak se jeho duše může vydat na cestu na onen svět. Je to jeden z nejtěžších úkolů, s kterým se v životě musí každý, bez výjimky, utkat. Nepodaří-li se nám to zvládnout sami, nebojme se požádat o pomoc (pokud možno odborníka)!

Výstražná znamení

Všichni duchové odebírají tu energii, kterou živí lidé potřebují k normálnímu životu. V domě, kde bloudí zatoulaná duše, člověku začínají pociťovat něco neodůvodnitelně nepříjemného. Chvěje se chladem, mráz mu běhá po zádech přesto, že je mimochodem teplo, propadá panice nebo ho opanuje depresivní psychický stav. Ve vážnějších případech se na tomto místě objevují choroby, vážné  úrazy, nehody.

Zvířata poměrně přesně vycítí přítomnost duchů a reagují na ně podrážděním, neklidem, skučením, úkrytem, útěkem.

Většina malých dětí zhruba do 7 let vnímá duchy podobně jako kteroukoliv jinou živou osobu. Všímejme si s kým a jak si hraje naše dítě a vypráví-li nám o takové osobě, kterou my nevidíme, nesnažme se mu vysvětlovat, že se mu to jen zdá.

Prevence, manipulace

Podobně jako u nemocí, i v případě posedlosti duchy je jednou z nejbezpečnějších metod zavčasná prevence. Nejjednodušší je, nezabýváme-

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Tama
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Večernice
Linka: